भेडाबाख्रा यसरी पाल्दा फाइदा

भेडाबाख्रा पालन गर्ने कृषकहरुले छमासे रोगमा ध्यान दिनुपर्ने भएको छ । यस रोगको शंका लागेमा तत्काल पशु प्राविधिकलाई सम्पर्क गरी रोग निदानका लागि ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ ।

त्यस्तै बाख्रा पालनका लागि प्रजनन उमेरका पाठी तथा माउ बाख्राहरुलाई अलग्गै राख्नु उपयुक्त हुन्छ । अनियन्त्रित प्रजननबाट बचाउन ३ महिना उमेर पुगेका पाठा पाठीलाई सँगै राख्न नहुने कृषि प्राविधिकहरुको सुझाव रहेको छ ।

यसका साथै बाख्राको खोर बनाउँदा माउ, बोका र पाठा पाठीलाई अलग अलग खण्ड बनाएर राख्न उपयुक्त हुने गर्दछ । बाख्रा व्याएको ४५ देखि ९० दिनभित्र प्रजननका लागि उपयुक्त हुने र बाख्रोले बोका खोजेको १२ देखि ३७ घण्टाभित्र बोका लगाउन उपयक्त हुन्छ ।

प्रजननका समयमा आधा घण्टा बढी समय लागेमा र १२ घण्टा बढी समयसम्म साल नझारेमा प्राविधिकको सेवा लिन आवश्यक हुन्छ ।

भेडा बाख्रा पालन गर्दा ध्यान दिनुपर्ने कुरा

  • भेडाबाख्रामा छमासे रोगको संङ्का लागेमा नजिकैको पशु प्राविधिकलाई सम्पर्क गर्नुहोस्।
  • प्रजननका लागि उपयुक्त पाठी तथा माउ बाख्राहरुलाई खोरको छुट्टै कोठामा राख्ने व्यवस्था मिलाउनुहोस्।अनियन्त्रित प्रजननबाट बचाउनका लागि ३ महिना उमेर पुगेका पाठा र पाठीलाई सँगै मिसिन दिनुहुँदैन।
  • बाख्राको खोर बनाउनको लागि देहाय बमोजिमको मापदण्ड प्रयोग गर्नुहोस्। यसप्रकारकोखोरबनाउँदामाउ, बोका, छतौरा ९पाठा(पाठी० सबैलाईछुट्टा(छुट्टैकोठा)मा राख्नुहोस्।
  • बाख्रा ब्याएको ४५( ९० दिनभित्र बोका लगाउनुहोस् साथै बाख्राले बोका खोजेको १२ देखि ३७ घण्टा भित्र बोका लगाउनुहोस्।
  • पाठापाठी जन्मन आधा घण्टा भन्दा बढी समय लगाएमा र ब्याएको १२ घण्टासम्म पनि साल नझारेमा नजिकैको प्राविधिकसँग सम्पर्क गर्नुहोस्। बाख्राले सालनाल खाएमा पाचनप्रणालीमा समस्या आउनुका साथै दुध उत्पादन घट्ने हुँदा सालनाल खान नदिनुहोस्।
  • पाठापाठीलाई दुध चुसाउनु भन्दा अगाडी मनतातो पानीले कल्चौड़ा, थुनहरु सफा गरि सुख्खा राख्नुहोस् । यसले बाख्रालाई थुनेलो रोगबाट बचाउँछ।
  • प्रजनन् सुधारको लागि चित्रमा देखाईएका बिधिहरू राम्रोसँग प्रयोग गर्नुहोस्।

श्राेतः कृषि-मौसम सल्लाह सेवा बुलेटिन, वर्ष ५, अंक २, १३ वैशाख २०७६

Facebook Comments